Vaktmestertjenester

Vaktmesterens oppgave er å holde oppsyn med- og vedlikeholde bygningsmassen og området rundt bygningen. Vi har ansvarsbevisste medarbeidere med faglig tyngde og erfaring som utvikler et eierforhold til ”sine” bygninger og leietagere. Vi ønsker fornøyde kunder/ leietagere og gjør vårt ytterste i enhver sammenheng.

Typiske arbeidsoppgaver:
 • Raskplukking/tømming raskdunker

 • Ettersyn av dører og porter

 • Ettersyn av nødutganger

 • Ettersyn av lyskilder

 • Tilsyn av ventilasjonsanlegg

 • Sjekk av heisalarm

 • Ettersyn av lekeapparater

 • Ettersyn av sittegrupper

 • Spyling/kosting garasjeanlegg

 • Lett renhold utvendig

 • Lett renhold innvendig