Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning gjort enkelt

Vi er et selskap i sterk vekst og utvikling og har nå blitt del av Sefbo konsernet. Sefbo er en landsdekkende totalleverandør av tjenester innen drift og forvaltning av boligselskaper. Dette gir dere som kunde tilgang på en rekke løsninger som forenkler hverdagen.

Sefbo har samlet forvaltnings- og driftsselskaper med solid bransjeerfaring, sterk lokal forankring og unik kompetanse i ett konsern. Som en del av Sefbo kan vi derfor tilby en totalløsning for tjenestetilbud til borettslag og sameier.

Bonitas Eiendomsforvaltning er Sefbo konsernets selskap innen boligforvaltning i Midt- og Nord-Norge. Med Bonitas som deres eiendomsforvalter får styret bistand med alle de viktige oppgavene i den daglige driften av boligselskapet, og sørger for at dere til enhver tid har full kontroll på drift, økonomi og styrearbeid.

Det er mange fordeler med å være kunde av oss

Å være kunde av et Sefbo selskap bringer med seg en rekke fordeler. Hos oss får dere tilgang på gunstige avtaler på alt av tjenester innen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom. Avtalene skreddersys etter deres behov, slik at dere ikke betaler mer enn nødvendig for tjenestene dere trenger. Desto flere tjenester dere samler hos Sefbo, jo større er besparelsen for deres boligselskap. Ikke minst er det mye enklere for styret å forholde seg til én enkel leverandør av alle tjenestene dere har behov for.

Totalleverandør

Alle typer driftstjenester fra en og samme leverandør

Regnskap

Vi sørger for en oversiktlig og ryddig økonomi til enhver tid

Forvaltning

Full kontroll på drift, forretningsførsel og styrearbeid

Styreportal

Markedets mest brukervennlige styreverktøy

En bedre forvaltningstjeneste til en lavere pris

I mange områder av landet finnes det mindre aktører som har dominert forvaltningsmarkedet i lang tid. Sefbo er et moderne og fremtidsrettet selskap med høyt fokus på digitale løsninger som forenkler hverdagen for oss, styret og beboere. Selskapet er i sterk vekst over hele landet og har jobbet målrettet med å opparbeide en unik kompetanse og et omfattende tjenestetilbud til å dekke alle deres tjenestebehov. Som kunde av et Sefbo selskap har dere en unik mulighet til å bytte til en forvalter med markedets beste forvaltningstjeneste til markedets beste priser.

Slutt å betale mer enn nødvendig!

Vi tilbyr markedets beste tjeneste til markedets laveste priser

Forretningsførsel - Vi gjør styrehverdagen enklere

Å sitte i et styre kan være givende men kommer også med et stort ansvar på vegne av beboerne. Tidvis kan det være en svært krevende oppgave. Vi ønsker å være deres profesjonelle ressurs i den daglige driften, og gi dere den innsikten dere trenger for å ta gode avgjørelser i selv de mest kompliserte sakene – alt slik at dere kan føle dere tryggere i deres styrehverdag.

Når dere inngår en avtale med oss vil dere få deres egen kunderådgiver med lang erfaring og kompetanse innen styrearbeid og drift av boligselskaper. Deres kunderådgiver vil være en viktig partner for styret og kan koordinere og bistå i alle de viktige gjøremålene innen daglig drift og administrasjon av boligselskapet.

Dere velger selv hvilke oppgaver dere ønsker bistand til. Om ønskelig kan vi bidra med oppfølging av alt fra forretningsførsel, regnskap og administrasjon til praktisk drift og vedlikeholdsprosjekter. Vi hjelper dere med etablering av lån, forsikring, og kollektivavtaler, slik at dere får best mulig avtaler og vilkår etter deres behov. Vi bistår med risikovurdering og iverksettelse av skadeforebyggende tiltak, og hjelper styret med å opprettholde sine forpliktelser innen HMS og internkontroll.

Med oss som deres forretningsfører kan dere få:

 • En fast kunderådgiver for styret
 • Bistand til styremøter og generalforsamlinger
 • Rådgivning til å ta avgjørelser på kvalifisert grunnlag
 • Faglig kunnskap om lover og regler
 • Juridisk bistand ved tyngre saker
 • Bistand ved konflikter og uenigheter i boligselskapet
 • Bistand med oppfølging av forsikringssaker
 • Oppfølging i forbindelse med vedlikeholdsprosjekter

Ekstern styreleder

Noen borettslag og sameier har behov for en profesjonell ressurs som kan ta ansvaret med å lede styret og deres arbeid i den daglige driften. Hos oss kan dere velge en ekstern styreleder med lang erfaring med styreverv i boligselskaper, og som innehar unik kompetanse og utdanning på forskjellige områder, avhengig av deres behov. Vi kan bl.a. tilby prosjektledere, ingeniører og jurister innenfor flere fagområder.

Regnskapsførsel - Vi hjelper dere på veien mot en sunn økonomi

Vi hjelper dere med å få full kontroll på økonomien og å holde kostnadene nede i deres boligselskap. Hos oss kan dere få bistand fra en profesjonell regnskapsfører som passer på at dere overholder alle tidsfrister, lover og forskrifter og sørger for at dere til enhver tid har en oversiktlig og sunn økonomi.

Vi kan ta hånd om alt fra budsjettering og regnskapsførsel, til betaling av regninger og innkreving av felleskostnader. Med oss på laget kan styret få det økonomiske overblikket som skal til for å kunne ta gode avgjørelser på vegne av beboere og eiere i deres borettslag eller sameie.

Noen oppgaver vi utfører som regnskapsfører

 • Løpende regnskapsførsel og årsoppgjør
 • Fakturering av fellesutgifter og betaling av regninger
 • Økonomisk styring og kostnadskontroll
 • Budsjettering
 • Ligningsoppgaver
 • Gjennomgang og oppfølging overfor revisor
 • Avregninger og ajourhold av IN-lån

Lettstyrt - Markedets mest brukervennlige styreportal

I et borettslag eller sameie er det viktig at kommunikasjon og dokumentflyt på tvers av styret, beboere og eksterne leverandører går så strømlinjet som mulig. Som forvaltningskunde får dere kostnadsfritt tilgang på markedets mest brukervennlige styreverktøy – Lettstyrt.

Lettstyrt gir styret full kontroll på styrearbeidet og samler all kommunikasjon og dokumentasjon på et sikkert sted. Systemet er svært enkelt i bruk og vil spare styret for mye tid på de ulike oppgavene som skal utføres. Styremedlemmer sier de sparer inntil 50% av tiden de brukte på styrearbeid etter at de tok i bruk Lettstyrt. Som forvaltningskunde hos oss får dere en enklere, ryddigere og mer effektiv styrehverdag.

Prosjektadministrasjon - Full kontroll fra A til Å

Som deres forvalter vil vi ivareta boligselskapets interesser i utredning, planlegging og administrasjon av både små og store prosjekter. Vi utarbeider budsjett og kostnadsestimater, og ordner med søknader, dokumentasjon og tillatelser. Vi organiserer og koordinerer prosjektet i alle faser, og sikrer at alt blir utført forskriftsmessig og iht. budsjett.

Vi hjelper også styret med å ivareta alle krav i internkontrollforskriften. Vi utfører tilstandsrapporter og vedlikeholdsplaner som gir dere god oversikt over tilstanden på deres eiendom, og sikrer en god vedlikeholdsøkonomi i flere år fremover.

Andre relevante tjenester

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Som totalleverandør innen eiendomsdrift kan vi bistå våre kunder med alt i den daglige driften av deres eiendom. Vi skreddersyr våre tjenester etter deres behov og kan levere alt fra enkeltstående oppdrag til komplett eiendomsforvaltning.

 • Totalleverandør av tjenester innen eiendomsdrift
 • Dyktige fagfolk med lang erfaring innen bransjen
 • Omfattende maskinpark som tilfredsstiller alle våre kunders behov

Kontakt oss for en gratis befaring

Vi tar kontakt med deg snarest mulig for å sette opp en avtale

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et pristilbud.

Be om pris