Feiing

Vår feiebil er liten og effektiv. Den er 2 meter høy og 1,30 meter bred, noe som gjør at den kommer til på de fleste plasser. Siden den har filter som gjør at ca. 95% av støvet blir samlet opp, er den godt egnet til bruk i parkeringskjeller. Den er også godt egnet til fortau, mindre plasser og veier.

I tillegg kan den brukes som spylebil, kan suge ut slam og sand av kummer og være løvsamler. Vi har også traktor med montert feiekost til større veier og plasser. Her kan vi ta med henger og transportere bort sand. Våre motoriserte koster tar raskt og effektivt sandfjerning fra plener.

Typiske arbeidsoppgaver:
 • Parkeringskjellere

 • Parkeringsplasser

 • Gater

 • Gangveier

 • Plener/friområder

 • Industribygg

 • Anleggsområder

 • Sluk

 • Løv

 • Spyling

 • Asfalt kunstgressbaner