Passiv Brannsikring

Passiv Brannsikring kan defineres som konstruksjonsmessige tiltak, som er integrert i en bygning, for å beskytte mot spredning av ild, varme og røyk. Dette for å oppfylle kravene til oppdeling av bygningen i brannklassifiserte konstruksjoner og brannceller, samt opprettholde nødvendig bæreevne og stabilitet.
Vi samarbeider med Brannstopp Norge om passive brannstoppløsninger.
På brannhemmende maling samarbeider vi med BioKjemi Norge
Det er en kjent sak at vi i Norge har mye trebebyggelse som er svært utsatt i en brann, derfor har vi de siste årene arbeidet aktivt for å få frem brannmaling som gir god beskyttelse.

"Vi er de eneste i Norge som har brannmaling testet etter EN standard opp til EI60 utvendig og innvendig beskyttelse til de fleste treslag og materialer av tre. Brannmalingen kan du få i hvit og klar med klassifisering B/s1/d0, EI30, EI60 K110 og K²10.

Med brannhemmende klar lakk kan du beholde og bevare det underlaget du har eller velge det underlaget som er ønskelig før behandling. Brannmalingen har en utvidende og isolerende effekt som hindrer flammespredning og gjennombrenning.

Brannhemmende maling og lakk brukes også til oppgradering av nye, eldre og antikvariske dører, sammen med brannhemmende dør lister og brannhemmende hengsler for å tilfredsstille de krav og den klassifiseringen som gjelder i prosjektet"
* Teksten er hentet fra BioKjemi i Norge